Dívka v latexovém outfitu naznačující, že máte být potichu

Pokud jste zákazníkem, návštěvníkem nebo adresátem obchodních sdělení e-shopu Oddia (weareoddia.com), svěřujete nám do péče své osobní údaje a my se stáváme jejich správcem v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů, Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a dalšími předpisy. Účelem této sekce je seznámit vás s tím, jak s vašimi osobními údaji nakládáme, k jakým účelům je používáme a jakými právy v tomto ohledu disponujete.

Kdo je správce?

Správcem vašich osobních údajů je obchodní společnost Omnivoid s.r.o. se sídlem Hosínská 336, 373 67, Borek, Česká republika, IČ 17512026, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 32479, neplátce DPH, tel +420 731801413, e-mail: store@weareoddia.com (dále „provozovatel“).

Coby správce vašich osobních údajů určuje, jak a za jakým účelem budou tyto údaje zpracovávány, po jakou dobu a zda budou poskytnuty třetím stranám. Správce můžete kdykoliv kontaktovat přes kontaktní formulář, na e-mailové adrese store@weareoddia.com, nebo písemně na adresu správce uvedenou výše.

Obecná prohlášení

Provozovatel prohlašuje, že:

 • coby správce vašich osobních údajů splňuje veškeré povinnosti vyplývající z platné legislativy, zejména pak ze zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.
 • bude vaše osobní údaje zpracovávat pouze na základě platného právního důvodu, zejména oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu.
 • plní informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů v souladu s článkem 13 GDPR.
 • vás vždy bude podporovat v uplatňování a plnění vašich práv v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Vaše osobní údaje spravujeme výhradně na základě vašeho výslovného souhlasu a v tomto rozsahu:

 • Jméno a příjmení – údaje nezbytné pro vaši identifikaci a zpracování objednávek
 • E-mail – údaj nezbytný pro komunikaci ohledně objednávek a zasílání obchodních sdělení
 • Adresa – údaj nezbytný pro doručení objednávek
 • Telefon – údaj nezbytný pro komunikaci a doručení objednávek
 • Historie objednávek – údaj nezbytný pro správu zákaznického účtu a interní statistiky
 • Tělesné míry – údaj nezbytný pro zpracování objednávek na míru
 • IP adresa a cookies – viz. odstavec „Cookies“

Tyto údaje poskytujeme třetím stranám v případech, kdy je to nezbytné pro plnění smlouvy, tedy například pro doručení vaší objednávky, ale také pro zpracování našeho účetnictví externí firmou a v případě cookies pro detailní cílení našich reklamních kampaní a pro účely párování v souladu se smluvními podmínkami pro nástroje Facebooku pro firmy a pro účely párování a statistik Google Analytics. Vaši e-mailovou adresu můžeme na základě uděleného souhlasu použít také pro zasílání našich obchodních sdělení (novinky v našem e-shopu, připomenutí opuštěných košíků atd.)

Souhlas se zpracováním těchto údajů nám poskytujete na dobu 10 let a můžete jej kdykoliv odvolat ve vašem zákaznickém účtu v sekci „Nastavení soukromí“, nebo e-mailem na store@weareoddia.com.

Cookies

E-shop weareoddia.com používá cookies. Malé soubory, které zajišťují základní mechaniky online nákupu jako je nastavení jazyka, registrace, možnost přidat produkty do košíku a další. Cookies nám také pomáhají sledovat vaše chování na našem webu a následně tak přesněji přizpůsobovat naši nabídku vašim potřebám. Při prohlížení našeho e-shopu zaznamenáváme také vaší IP adresu, délku procházení, produkty, o které máte zájem a stránku, ze které jste přišli. Tyto údaje používáme k interním účelům, jako je např. měření návštěvnosti. Cookies používáme na základě vašeho souhlasu také pro cílení reklam, pro účely párování v souladu se smluvními podmínkami pro nástroje Facebooku pro firmy a pro účely párování a statistik Google Analytics.

Cookies jsou nezbytné pro zachování základních funkcí našeho e-shopu včetně registrace, uzavírání objednávek a dalších. Používání cookies si můžete vypnout ve svém prohlížeči, ale v takovém případě pro vás nebude možné u nás dokončit nákup.

Ochrana osobních údajů

Vaše osobní údaje v elektronické podobě chráníme za použití moderních technologií včetně špičkového šifrování vydaného certifikační autoritou Sectigo a pokročilého zabezpečení webových stránek. V případě zálohování databází používáme soubory chráněné heslem a média, která jsou stejně jako listiny archivována ve veřejně nepřístupných prostorech za několika zámky.

Vaše práva

Coby subjekt údajů disponujete řadou práv a můžete je kdykoliv uplatnit. Pokud tak chcete učinit, kontaktujte nás prosím přes kontaktní formulář nebo přímo e-mailem na adrese store@weareoddia.com.

Stručný přehled vašich práv a našich povinností

 • Právo na informace – Coby správce údajů jsme vás povinni informovat, jakým způsobem nakládáme s vašimi osobními údaji, v jakém rozsahu a za jakým účelem. Obecné odpovědi na tyto otázky se nacházejí přímo na této stránce, ale pokud chcete vědět, jak nakládáme konkrétně s vašimi údaji, můžete nás kdykoliv vyzvat, abychom vám poskytli příslušné informace. Učiníme tak do 14 dnů od doručení výzvy.
 • Právo na úpravu – Coby subjekt údajů máte právo kdykoliv upravit nebo doplnit osobní údaje, které spravujeme. V případě zákaznických profilů tak můžete učinit sami v rámci uživatelského rozhraní našeho e-shopu. V jiných případech nás prosím kontaktujte přes kontaktní formulář, nebo přímo e-mailem na adresu store@weareoddia.com. Údaje upravíme či doplníme neprodleně po doručení výzvy.
 • Právo na přenositelnost – Pokud si budete přát přenést osobní údaje vedené v naší databázi jinam, můžete nás o to kdykoliv požádat. Tyto informace vám poskytneme ve strojově čitelné podobě (XML) do 30 dní od doručení výzvy.
 • Právo na odvolání souhlasu – Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat, a to prostřednictvím nastavení ve vašem uživatelském účtu. Výzvu k odvolání souhlasu nám také můžete zaslat e-mailem na store@weareoddia.com. Vaše přání budeme respektovat neprodleně po doručení výzvy.
 • Právo na zapomenutí – Pokud si budete přát, abychom na vás zcela zapomněli, můžete nás vyzvat k vymazání veškerých údajů týkajících se vaší osoby ze všech databází, archivů a záloh. S ohledem na technologické limity našeho systému budou všechna vaše vymazatelná data zcela vymazána do 60 dnů od doručení výzvy. Dodáváme, že v některých případech jsme vázání legislativou a dokumenty obsahující osobní údaje (například daňové doklady) musíme evidovat po dobu stanovenou zákonem. Takové dokumenty smažeme až po uplynutí zákonné lhůty.
 • Právo na stížnost – Pokud budete přesvědčení, že s vašimi osobními údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se kdykoliv obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, který s námi v takovém případě může zahájit řízení. Oceníme, pokud se před zasláním stížnosti napřed obrátíte na nás prostřednictvím e-mailové adresy store@weareoddia.com, abychom mohli napravit případné pochybení a dosáhnout smíru.

Další informace a závazné znění výše uvedených práv a povinností najdete v našich obchodních podmínkách.

Přidáno na wishlist